Lekcja 7: Pomiar natężenia światła.

Ta lekcja dotyczy pomiaru natężenia światła za pomocą Fotorezystora 20-30 kΩ GL5537-1. Jest to przyrząd, którego rezystancja (opór) zmienia się pod wpływem światła. Specyfikacja czujnika poniżej.

 • Symbol: GL5537-1
 • Rezystancja jasna: 20 - 30 kΩ
 • Rezystancja ciemna: 2 MΩ
 • Napięcie maksymalne (DC): 150 V
 • Moc maksymalna: 100 mW
 • Rozmiar: 5 x 2 mm
 • Temperatura pracy: od -30 °C do +70 °C
 • Na początek dokonamy prostego sprawdzenia czujnika wg schematów poniżej. Zwróćmy tylko uwagę, że wartość opornika, który użyliśmy do połączenia fotorezystora do GND to 4,7kOhm - co później się wyjaśni w rozważaniach w dalszej części lekcji.

  Piszemy kod jak poniżej:

      int fotoPin = 0;  
      int fotoDane;   
      void setup(void) {
        Serial.begin(9600); 
        }
      void loop(void) {
        fotoDane = analogRead(fotoPin); 
        Serial.print("Oswietlenie = ");
        Serial.println(fotoDane);   
        delay(1000);
        }
      

  W linii 1 definiujemy numer pinu analogowego A0, którym będziemy wczytwać dane z czujnika.
  W linii 2 definiujemy wartość chwilową danych fotoDane przechwyconych przez odczyt z pinu fotoPin, co widzimy w linii 7. W liniach 8 i 9 wypisujemy dane przez port szeregowy USB.
  Wystraczy załadować program i zasłaniając lub odkrywając fotorezystor powinniśmy otrzymać wyniki w postaci liczb w Serial Monitorze.

  Widzimy, że układ działa i reaguje na natężenie światła padającego na fotorezystor. Oczywiście następnym krokiem będzie wyskalowanie układu tak, by otrzymać natężenie oświetlenia w określonych jednostkach. Jednostką natężenia oświetlenia w układzie SI jest luks (lx). Natężenie oświetlenia jest jedyną wielkością światła, która nie charakteryzuje samego źródła światła, lecz jasność oświetlenia powierzchni. Dla orientacji poniżej znajduje się tabela przykładowych natężeń:

  NatężeniePrzykład
  0.002 luxBezksiężycowe bezchmurne niebo nocne
  0.27 - 1 lux Bezchmurne niebo z księżycem w pełni
  50 lux Pokój rodzinny
  80 lux Korytarz
  300 - 500 lux Zachód słońca lub wschód słońca w bezchmurny dzień
  1,000 lux Oświetlenie studia telewizyjnego
  10,000 - 25,000 lux Południe w słońcu
  32,000 - 130,000 lux Południe w słońcu patrząc w kierunku słońca

  Na początek sprawdzimy jak zachowuje się opór naszego fotorezystora bezpośrednio przez multimetr cyfrowy. Wykonujmey pomiar dla światła padającego bezpośrednio na fotorezystor, a następnie dla zakrytego fotorezystora. Należy zwrócić uwagę na to, że charakterystyka oporu fotorezystora w zależności od długości fali światła nie jest liniowa, tzn. zależy również od koloru światła. Wynika z tego, że otrzymamy różne wyniki w zależności od tego jakie źródło światła będzie oświetlało nasz układ. Inny kolor (długość fali) ma przecież światło dzienne, inny światło z tradycyjnej żarówki a jeszcze inne z żarówki ledowej.

  Z przykładowych pomiarów widać, że opór waha się od 1kOhm do 1MOhm. Poniżej charakterystyka fotorezystora w zależności od długości fali światła (koloru), z której wynika, że maksimum przypada dla długości fali 540nm (światło o barwie zielonej).

  Z dokumentacji producenta fotorezystora wynika, że natężenie 100Lx uzyskujemy przy zakresie oporu 4.2kOhm - 7.5kOhm. Zwróćmy uwagę na to, że charakterystyka natężenia względem oporu jest nieliniowa i wykres jest logarytmiczny.  Powrót do spisu materiałów

  Nowy zakup

  Zakupiliśmy nowy moduł Arduino Leonardo i Yun z obsługą sieci przez Ethernet i WiFi.

  Nowe czujniki

  Mamy nowe czujniki żyroskopowe. Możemy kontrolować położenie robota.

  Zajęcia otwarte

  Zapraszamy na zajęcia otwarte uczniów klas SP, które odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00 (Prosimy o kontakt w celu zebrania grupy).