Lekcja 5: Pomiar temperatury czujnikiem analogowym.

Zajmiemy się teraz pomiarem temperatury analogowym czujnikiem LM35DZ.
Układ ten może być zasilany napięciem od 4 do 30V. Zakres pomiaru temperatur: od -55°C do 150°C z dokładnością 0,5°C, zaś zmiany napięcia w skali 10mV/°C.
Wygląd i schemat czujnika poniżej.

Układ LM35 jest elementem półprzewodnikowym, w którym wielkość prądu zależy od temperatury. My tę wartość będziemy wczytywać a następnie przeliczymy na wartość temperatury w stopniach Celsjusza.
Budujemy układ wg schematów jak poniżej.

Piszemy kod:

     float temp;
     void setup(){
        Serial.begin(9600);
        };
    void loop(){
      temp=analogRead(1);
      temp=temp*0.488;
      Serial.println(temp,1);
      delay(1000); 
      }
    

Znów mamy kilka nowych elementów w kodzie naszego programu.
W Linii 1 mamy deklarację zmiennej rzeczywistej (float - dziesiętnej z przecinkiem) o nazwie temp, która będzie przechowywać chwilową temperaturę.
W linii 3 mamy deklarację prędkości przesyłania informacji z mikrokontrolera do komputera za pomocą szeregowego portu USB. W tym wypadku jest to prędkość 9600 bitów na sekundę.
W linii 6 do zmiennej temp zostanie przypisana wartość napięcia wczytana z portu analogowego A1 pomnożona przez krok przetwornika.
W linii 7 zamieniamy wczytaną wartość na temperaturę w stopniach Celsujsza mnożąc przez współczynnik 0.488.
W linii 8 wysyłamy portem szeregowym wartość temperatury, co będzie można zobaczyć w oknie Serial monitor włączanym ostatnim klawiszem z paska poleceń sterujących.
W linii 9 ustalamy czas między kolejnymi pomiarami na 1s (1000ms).
Po uruchomieniu układu i włączeniu okna Serial monitor powinniśmy zobaczyć wartości zmierzonej temperatury. Teraz możemy zmienić temperaturę w otoczeniu układu np. oświetlając układ lampką z biurka lub choćby obejmując układ palcami (hym, pownniśmy mieć jakieś 36,6°C ;).Powrót do spisu materiałów

Nowy zakup

Zakupiliśmy nowy moduł Arduino Leonardo i Yun z obsługą sieci przez Ethernet i WiFi.

Nowe czujniki

Mamy nowe czujniki żyroskopowe. Możemy kontrolować położenie robota.

Zajęcia otwarte

Zapraszamy na zajęcia otwarte uczniów klas V, VI i gimnazjów, które odbywają się w każdy czwartek w godz. 15.00-16.00 (Wcześniej prosimy o kontakt).