Lekcja 4: Diodowy wąż.

W czasie tej lekcji stworzymy "diodowego węża" składającego się 5 diód. Schemat układu poniżej.

Składamy układ według rysunku jak niżej:

Kod naszego układu wygląda następująco:

    int czas = 100;
    void setup(){
       pinMode(5,OUTPUT);
       pinMode(4,OUTPUT);
       pinMode(3,OUTPUT);
       pinMode(2,OUTPUT);
       pinMode(1,OUTPUT); 
          }
    void loop(){
      for (int i=1; i<6; i++){
        digitalWrite(i, HIGH);
        delay(czas);
        digitalWrite(i, LOW);
        delay(czas);
          }
        }
    

Mamy tu klika nowości w kodzie. Po pierwsze w linii 1 znajduje się deklaracja zmiennej czas. Deklaracja składa się ze słowa kluczowego int, które oznacza typ liczby całkowitej. W tym wypadku przybiera ona wartość 100. Będzie to nasz czas oczekiwania w funkcji delay czyli 100ms.
W liniach od 5 do 7 deklarujemy pięć kolejnych pinów od 5 do 1.
W linii 10 widzimy pętlę for, której zadaniem będzie wykonanie pięciokrotnego włączenia i wyłączenia kolejnych diód. Pętla for składa się z zadeklarowanej zmiennej iteracyjnej i, która zmienia się od wartości 1 do 5 (i<6 oznacza, że do wartości poprzedzającej 6). Symbol i++ nazywamy inkrementacją - w tym wypadku o wartość jeden. Symbol ten zastępuje i jest równoważny zapisowi i=i+1.
W liniach 11 i 13 mamy znaną już funkcję digitalWrite, której argumentem jest i. Będzie się ona zmieniać w takt kolejnych przejść pętli for czyli kolejno: 1, 2, 3, 4, 5.
W ten sposób zmniejszyliśmy liczbę linii kodu by nie pisać 5 razy kolejnych włączeń i wyłączeń diód jak to było w poprzednim projekcie.
Teraz można sprawdzić działanie nowego układu. Powodzenia!Pamiętaj:

 • i++ - to post-inkrementacja, czyli zwiększanie wartości o 1 (najpierw użyj potem dodaj),
 • i-- - to post-dekrementacja, czyli zmniejszanie wartości o 1 (najpierw użyj potem odejmij),
 • ++i - to pre-inkrementacja, czyli zwiększanie wartości o 1 (najpierw dodaj potem użyj),
 • --i - to pre-dekrementacja, czyli zmniejszenie wartości o 1 (najpierw odejmij potem użyj).Powrót do spisu materiałów

Nowy zakup

Zakupiliśmy nowy moduł Arduino Leonardo i Yun z obsługą sieci przez Ethernet i WiFi.

Nowe czujniki

Mamy nowe czujniki żyroskopowe. Możemy kontrolować położenie robota.

Zajęcia otwarte

Zapraszamy na zajęcia otwarte uczniów klas SP, które odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00 (Prosimy o kontakt w celu zebrania grupy).