Lekcja 14: Widzę Cię - czujnik odległości.

Tematem tej lekcji jest analogowy czujnik doległości na podczerwień Sharp GP2Y0A21YK0F.
Specyfikacja czujnika poniżej:

 • Zakres pomiarowy 10 - 80 cm.
 • Napięcie zasilania 4,5 do 5,5 V.
 • Średni pobór prądu 30 mA.
 • Czas odpowiedzi: 38 ms.
 • Wyjście: sygnał napięciowy-analogowy
 • Obudowa: 29.5 x 13.0 x 13.5 mm

Czujnik stosuje sie przede wszystkim w budowie robotów, które poruszają się samodzielnie i musza mieć układ orientacji w przestrzeni oraz możliwość omijania przeszkód.
Czujnik pozwala określać odległość od przedmiotów i napięcie wyjściowe czujnika rosnie wraz z maleniem odległości.
Wyjścia czujnika:

Schemat blokowy czujnika:

Charakterystyka czujnika wykazuje, że największe napięcie uzyskujemy dla odległości około 5 cm i wynosi ono około 3.1V. Należy zauważyć, że charakterystyka czułości dla przedmiotu o barwie białej (o współczynniku odbicia światła 90%) pokrywa się z charakterystyką dla kartki szarej (o współczynniku odbicia światła 18%).

Łączymy układ wg schematu:


Piszemy kod:

    int odl;
    int odl_cm;
    char info[124]; 
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
      };
    void loop(){
      odl=analogRead(0);
      odl_cm=(6762/(odl-9))-4;
      sprintf(info, "Odleglosc: %d cm", odl_cm);
      Serial.println(info);
      delay(1000); 
      }

W linii 1 i 2 deklarujemy zmienne odl przechowującą zczytaną wartość z wyjścia analogowego czujnika, i odl_cm, która będzie przechowywać obliczoną wartość w centymetrach.
W linii 5 ustalamy prędkość przesyłania informacji na 9600 bitów na sekundę.
W linii 8 zczytujemy wartość mierzoną z pinu analogowego 0.
W linii 9 przeliczamy mierzoną wartość na centymetry.
W linii 10 składamy informację do wyświetlenia w zmiennej info.
W linii 11 wyświetlamy zawartość zmiennej info.
W linii 12 przerywamy pomiar na jedną sekundę.Powrót do spisu materiałów

Nowy zakup

Zakupiliśmy nowy moduł Arduino Leonardo i Yun z obsługą sieci przez Ethernet i WiFi.

Nowe czujniki

Mamy nowe czujniki żyroskopowe. Możemy kontrolować położenie robota.

Zajęcia otwarte

Zapraszamy na zajęcia otwarte uczniów klas SP, które odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00 (Prosimy o kontakt w celu zebrania grupy).