Lekcja 10: Ruchy bracie, ruchy! - serwomechnizmy.

Serwomechanizm to wyspecjalizowany silnik, który może wykobywać obroty o określony kąt. Umiejętność programowania serwomechanizmu przyda się nam w przyszłości, gdy będziemy chcieli zbudować robota, który będzie posiadał zdolność widzenia i orientacji w przestrzeni. Tak jak głowa ludzka, tak głowa robota musi mieć możliwość obracania się wokół osi pionowej w celu przeszukiwania sztucznym okiem przedmiotów na drodze.
Do pracy wykorzystamy serwomechanizm Serwo Tower Pro SG-50 micro, którego opis poniżej:

Serwo Tower Pro SG-50 micro (Parametry dla napięcia 4,8 V)
 • Moment: 0,7 kg*cm (0,069 Nm)
 • Prędkość: 0,1 s./60°
 • Wymiary: 21,4 x 11,4 x 22 mm
 • Masa: 10 g

Na początek budujemy schemat, w którym będziemy bezpośrednio z kodu wydawać polecenia obrotu o zadany kąt.


Kod:

     #include < Servo.h>
     Servo serwo; 
     void setup(){
        serwo.attach(9); 
      }
     void loop(){
        serwo.write(0);         
        delay(150);
        serwo.write(180);         
        delay(150);
      }

W linii 1 dołączamy bibliotekę Servo.
W linii 2 tworzymy nowy obiekt z klasy Servo o nazwie serwo. Trzeba to zwrócić uwagę na to, że obiekt nazwaliśmy z 'w' w nazwie, a sama klasa ma literę 'v'.
W linii 4 wskazujemy na pin obsługujący serwomechanizm - u nas 9.
W linii 7 wydajemy polecenie ustawienia kąta na 0 stopni.
Po przerwie w linii 8 wydajemy polecenie w linii 9 do obrotu o 180 sopni. Otrzymamy w ten sposób ciągłe obroty z 0 do 180 co 150 milisekund.

Teraz zastosujemy dodatkowo potencjometr do sterowania kątem obrotu.

Ze schematu wynika, że na (+) serwomechnizmu dołączamy napięcie 5V, do złącza (Pulse) dołączamy pin sterujący - u nas pin 9, zaś do złącza (-) podłączamy GND. Dodatkowo potencjometrem 100kOhm podłączonym do analogowego wejścia - u nas A2 - będziemy sterować wartością kąta obrotu.

Piszemy kod jak poniżej:

    #include < Servo.h>
    Servo serwo; 
    int potencjometr = 2;
    int wartosc;
    void setup(){
        serwo.attach(9); 
    }
    void loop(){
        wartosc = analogRead(potencjometr);  
        wartosc = map(wartosc, 0, 1023, 0, 179);  
        serwo.write(wartosc);         
        delay(15);              
    }

W kodzie mamy kilka zmian.
W linii 3 definiujemy pin potencjometru - u nas pin analogowy 2.
W linii 4 definiujemy zmienną wartość przechowującą kąt obrotu.
W linii 9 zczytujemy wartość z patencjometru do zeminnej wartosc.
W linii 10 ustalamy zakres przeliczając wartość w zakresie 0-1023 i kąta 0 - 180 stopni.
W linii 11 ustawiamy kąt na serwomechnizmie wysyłając zmienną wartosc.
W linii 12 robimy krótką przerwę.
Więcej poleceń i funkcji obsługujących serwomechnizmy można znaleźć na stronie Arduino.Powrót do spisu materiałów

Nowy zakup

Zakupiliśmy nowy moduł Arduino Leonardo i Yun z obsługą sieci przez Ethernet i WiFi.

Nowe czujniki

Mamy nowe czujniki żyroskopowe. Możemy kontrolować położenie robota.

Zajęcia otwarte

Zapraszamy na zajęcia otwarte uczniów klas V, VI i gimnazjów, które odbywają się w każdy czwartek w godz. 15.00-16.00 (Wcześniej prosimy o kontakt).